top of page

אלון התבור
Quercus ithaburensis

עץ חורש טבעי ארץ ישראלי נשיר חורף המגיע לגובה וקוטר של כ15- מטרים. קצב  צימוח איטי-בינוני בתנאי בעל. בתוספת השקיה אלון התבור יכול לגדול בקצב מהיר למדי. מבלוטי (פירות) אלון התבור ניתן להפיק קמח בלוטים, המשמש כתחליף בריא לקמח החיטה. השקיה מעטה עד להתבססות, שמש מלאה. עמיד בקרה, גיר ושרב. מתאים לגידול בצפון הארץ ובמרכזה עד גובה 300 מטרים.

4 קורסים וסדנאות.jpg
bottom of page