top of page

מעוג ימי
Lavatera maritima

קרוב המשפחה הרב-שנתי של החובזה (משפחת החלמתיים,) בעל עלים אכילים ופריחה ורודה סגולה גדולה החל מתחילת הסתיו ועד סוף  האביב. עמיד לגיר, קרה ושרב, מתאים למישור החוף ולשפלה. מושך מאביקים. לשמש מלאה או חצי צל (בשתילה בקיץ מומלץ חצי צל.) גיזום: בתחילת הסתיו, טרם התחלת הצמיחה המחודשת. השקיה בינונית. גובה ורוחב: 1-1.5 מטר. מרווחי שתילה: 1-1.5 מטר.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page