top of page

תות עץ אופיר אפגני
Morus macroura

תת זן של התות הפקיסטני, המניב מוקדם מאוד בעונה, בחודשים אפריל- מאי, לפני שאר מיני התות. הפרי מתוק חמצמץ, ארוך (עשוי להגיע עד 20 ס"מ,) בעל צבע סגול/שחור. הפירות פחות עסיסיים ועל כן פחות מלכלכים את סביבת העץ, וניתן לקטוף אותם בקלות. מעולה לקבלת יבול נאה כבר בתחילת העונה. גודל: העץ יכול להגיע לגובה וקוטר של 8 מטרים. שימושים: לאכול טרי או להשאיר על העץ עד שמתייבש ומקבל צורה של צימוק שניתן לאסוף לאורך זמן. תנאי גידול: בכל קרקע, שמש מלאה. רצוי להשקות במהלך חודשי הקיץ עד להתבססות העץ. עמיד לקרה. גיזום: בחודש ינואר, סמוך לזמן לבלוב השקד.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page