top of page

תות עץ לבן
Morus alba

תות נפוץ בארץ בעל פירות לבנים  שמנמנים ומתוקים אשר מניב החל  מסוף אפריל (תחילת מאי באזורים  גבוהים וקרים.) העץ מפיק כמות  גדולה של פירות לצריכה יומיומית  למשך כחודשיים. גודל: עץ גדול אשר יכול להגיע לגובה וקוטר של 10 מטרים שימוש: אכילה כפרי טרי או יבש. ניתן גם להתסיס את הפירות ולייצר שיכר וחומץ. תנאי גידול: בכל קרקע למעט במדבר, שמש מלאה. רצוי להשקות במהלך חודשי הקיץ עד  להתבססות העץ. עמיד לקרה.  גיזום: טרם הלבלוב, בסביבות ינואר-פברואר.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page