top of page

תות עץ פקיסטני
Morus macroura

תות המגיע מאזור ההימאליה ומאופיין בפירות ארוכים ודקים, בעלי טעם מתוק  חמצמץ וצבע סגול-שחור. הפרי מבשיל לקראת סוף מאי. הפירות פחות עסיסיים ועל כן פחות  מלכלכים את סביבת העץ, וניתן לקטוף  אותם בקלות. מעולה לקבלת יבול נאה הדרגתי וארוך. גודל: העץ יכול להגיע לגובה וקוטר של 8 מטרים. שימושים: לאכול טרי או להשאיר על העץ עד שמתייבש ומקבל צורה של צימוק שניתן לאסוף לאורך זמן. תנאי גידול: בכל קרקע, שמש מלאה. רצוי להשקות במהלך חודשי הקיץ עד  להתבססות העץ. עמיד לקרה. גיזום: טרם הלבלוב, בסביבות ינואר- פברואר.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page