top of page

גרניום לימוני פלרגוניום חריף
Pelargonium graveolens

שיח תבלין דרום אפריקאי בעל ניחוח עדין. לגרניום הלימוני פריחה וורודה מרהיבה באביב. משמש כחומר גלם לייצור בשמים ושמן גרניום. מעולה כחליטה לתה. משמש כמושך מאביקים ודוחה מזיקים. השקיה בינונית-מועטה, עמיד לקרה, גיר ושרב. מתאים לכל אזורי הארץ (בתוספת  השקיה במדבר.)  שיח גדול הנוטה  להשתרע ולהתפרש.  מומלץ לשתול אותו  במרחק מה מצמחים  קטנים יותר.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page