top of page

לוונדר (אזוביון) אפור
Lavandula alladri

שיח תבלין גדול מידות בעל ניחוח לוונדרי חזק ופריחה אביבית לא בולטת. טוב לייצור שמן לוונדר. משמש כמושך מאביקים ודוחה מזיקים. זהו הלוונדר הגדול ביותר. מומלץ ליצירת גדר חיה וליצירת מסתור לבעלי חיים. השקיה מועטה, עמיד לקרה, גיר ושרב. מתאים לכל אזורי הארץ (בתוספת השקיה במדבר.)  גובה מרבי: 1 מטר. רוחב מרבי: 4 מטרים.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page