top of page

שיבה )לענה שיחנית)
Artemisia arborescens

שיח תבלין הגדל בר בארץ ישראל, בעל עלים אפורים-ירוקים וניחוח חריף. בעל תכונות אללופתיות אשר מעקבות צמיחה של צמחים שכנים. השיבה מושכת אליה כנימות ומזיקים אחרים בעונת הקיץ ולא נפגעת מהם באופן חמור. על כן היא  משמשת כמושכת מזיקים אליה ומרחיקה אותם בזאת מצמחים אחרים. מומלצת מאוד לשתילה באזור גינת גידול  ירקות. השקיה מועטה, שמש מלאה, עמידה לקרה, גיר ושרב. מתאימה לכל הארץ. יכולה להגיע לגובה ורוחב של למעלה ממטר.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page