top of page

רימון מליסי
Punica granatum

רימון מזן ארץ ישראלי מסורתי, בעל פירות וגרגירים וורודים בהירים. הגרגירים מתוקים, חסרי חמיצות ורכים. הרימון המליסי מבשיל באמצע העונה, בסביבות  חודש ספטמבר. גודל: עץ בוגר יכול להגיע לקוטר של 3 מטרים ואף יותר. תנאי גידול: בכל הארץ למעט במדבר. שמש מלאה. השקיה בחודשי הקיץ על מנת  לקבל יבול מכובד ולמנוע התבקעות של הפרי. עמיד לקרה. גיזום: טרם הלבלוב. (ינואר-פברואר.)

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page