top of page

רימון ראש פרד
Punica granatum

עץ רימון מקומי מסורתי בעל פירות גדולים בעלי גרגרים וורודים ומתוקים במיוחד. ראש הפרד הינו עץ חזק גדול ועמי המסוגל להניב יבולים כבדים  במשך כשלושה חודשים, החל  מאוגוסט ועד סוף אוקטובר. העץ מניב בשלושה גלים עיקריים. מומלץ לאוהבי הרימון הוורוד  המתוק. גודל: עץ בוגר יכול להגיע לגובה וקוטר של 4 מטרים.  תנאי גידול: בכל הארץ למעט במדבר. שמש מלאה. השקיה בחודשי הקיץ על מנת לקבל יבול מכובד ולמנוע התבקעות של הפרי. עמיד לקרה. גיזום: טרם הלבלוב. (ינואר-פברואר.)

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page