top of page

רימון שאמי
Punica granatum

זן סורי של עץ הרימון אשר עמיד במיוחד בתנאי יובש. נחשב לזן המניב היחיד שמניב יבולים נכבדים בתנאי בעל (ללא השקיה בקיץ.) אין לנו עדיין מידע מדויק על איכות הטעם או על עונת ההבשלה. מסיפורים ומחקר ברשת עליו הוא אמור להיות בעל פירות מתוקים מאוד וגרעינים רכים. הפרי גדול בצבע אדום-ורוד  ולעיתים נשאר ירוק בחלקו. גודל: אין לנו עדיין מידע מדויק אך סביר להניח שמידותיו קטנות מעט מהממוצע תנאי גידול: בכל הארץ למעט במדבר. שמש מלאה. עמיד לקרה.  גיזום: טרם הלבלוב. (ינואר-פברואר.)

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page