top of page

רימון שחור
Punica granatum

עץ רימון המניב פירות רימון שחורים וקטנים. נחשב לרימון המתוק ביותר בנמצא. הרימון השחור יוצא דופן גם בתקופת התנובה שלו, שהיא המאוחרת ביותר בשנה: בחודשים נובמבר-דצמבר – מה שהופך אותו למעשה לפרי חורפי! ניתן לקטוף מהעץ רימון שחור אפילו בחודש ינואר! בנוסף לכך, בניגוד לזני רימון רבים, הרימון השחור חסר קוצים לגמרי. גודל: עץ בוגר יכול להגיע לקוטר של 3 מטרים ואף יותר. תנאי גידול: בכל הארץ למעט במדבר. שמש מלאה.  השקיה בחודשי הקיץ על  מנת לקבל יבול מכובד  ולמנוע התבקעות של הפרי. עמיד לקרה. גיזום: טרם הלבלוב.(ינואר- פברואר.)

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page