top of page

לפופית כנפנית
Ipomea cairica

לפופית כנפנית
Ipomea cairica

צמח מטפס נכרך ים תיכוני בעל עלים אכילים ופריחה סגולה שופעת בכל השנה למעט החורף. הלפופית הינה צמח חזק בעל קצב צמיחה מהיר ביותר ויכולת לטפס ולכסות מבנים שלמים בשכבות רבות של צומח. לא מומלצת לשתילה בקרבת צמחים עדינים או קטנים. הלפופית גדלה כצמח בר בארץ באזורים  לחים. הלפופית דורשת השקיה סדירה וסובלת מיובש ושרב, רגישה קלות לקרה ועמידה בגיר, יכולה לגדול בכל קרקע אך מעדיפה במיוחד קרקעות קלות  ומנוקזות. מתאימה הן לשמש מלאה והן לצל.

bottom of page