top of page

תאנה חווה
Ficus carica

השם חווה ניתן לזן זה בגלל עליו הגדולים והיפים, והאפקטיביות שלהם בכיסוי  אברים  (^_^)  תאנה חווה הינה תאנה מתוקה המבשילה מאוחר, בסביבות חודש אוקטובר. גודל: עץ בוגר ותיק ומושקה יכול להגיע לגובה וקוטר של 10 מטרים, אולם ניתן לעצבו על ידי גיזום ולהשאירו קטן ונגיש יותר לפרי. לרוב בתנאי בעל עצים מגיעים לגובה ורוחב של לא יותר מ5- מטרים. שימוש: לאכילה טרי או למרקחת. תאנה טובה לשימור גבינות!! תנאי גידול: בכל קרקע למעט במדבר, שמש מלאה. רצוי להשקות במהלך חודשי הקיץ אך יכול גם לגדול ללא השקיה. עמיד לקרה. גיזום: בסתיו לאחר הפרי או טרם הלבלוב, בסביבות ינואר-פברואר, במידה ויש צורך.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page