top of page

תאנה שיטאווי
Ficus carica

תאנה שיטאווי (חורפית בערבית) הינה התאנה המקומית המבשילה במועד המאוחר ביותר בשנה, בין אוקטובר לדצמבר. על כן ניתן לאכול אותה עוד בחודש ינואר! פירות השיטאווי ירוקים מבחוץ וורודים מבפנים, בעלי צורת טיפה וגודל בינוני, והטעם מתוק עדין וערב לחך.  השיטאווי מניבה יבול גדול למשך תקופה ארוכה ועמידה במיוחד בפני מזיקים. תאנה מומלצת ביותר למי שרוצה להאריך את עונת התאנים לשיא החורף. גודל: עץ בוגר ותיק ומושקה יכול להגיע לגובה וקוטר של 10 מטרים, אולם ניתן לעצבו על ידי גיזום ולהשאירו קטן ונגיש יותר לפרי. לרוב בתנאי בעל עצים מגיעים לגובה ורוחב של לא יותר מ5- מטרים. שימוש: לאכילה טרי או למרקחת. תנאי גידול: בכל קרקע למעט במדבר, שמש מלאה. רצוי להשקות במהלך חודשי הקיץ אך  יכול גם לגדול ללא השקיה. עמיד לקרה. גיזום: בסביבות ינואר-פברואר, טרם הלבלוב.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page