top of page

מכנף נאה
Tipuana tipu

עץ חלוץ דרום אמריקאי ממשפחת הקטניות, בעל פריחה צהובה עדינה בסוף האביב ותחילת הקיץ ופירות בצורת פרופלור. העץ נשיר חלקית בחורף. המכנף הינו עץ חזק הגדל במהירות ויכול להגיע למידות גדולות מאוד. מעולה כעץ לצל במרכז של גינה או רחבת התכנסות. קושר חנקן ברמה טובה. משמש לחיפוי והשבחת הקרקע. ניתן להפיק ממנו עץ לבנייה. במהלך הפריחה מושך דבורים ומאביקים אחרים. עמיד בקרה, שרב ויובש. השקיה מועטה עד להתבססות. מגיע לגובה של עד 20 מטר ורוחב אף גדול מזה.. ניתן לעצבו בהתאם לצרכים.  מתאים לכל הארץ.

4 קורסים וסדנאות.jpg
4 קורסים וסדנאות.jpg
bottom of page