top of page

סיסם הודי
Dalbergia sissoo

עץ חלוץ הודי ממשפחת הקטניות, בעל פריחה אביבית ריחנית. הסיסם הוא עץ חזק הגדל במהירות. קושר חנקן ברמה טובה. עליו, בעלי אחוז גבוה של חנקן מעולים לחיפוי והשבחת הקרקע באמצעות שיטת chop drop and. העץ עצמו מעולה לשימוש כחומר לבניה. במהלך הפריחה מושך מאביקים. עמיד בקרה ושרב. דורש השקיה מועטה-בינונית עד  להתבססות. מגיע לגובה של למעלה מ12- מטרה ורוחב של עד 7 מטרים. מתאים לכל הארץ למעט דרום הנגב.

4 קורסים וסדנאות.jpg
4 קורסים וסדנאות.jpg
bottom of page