top of page

תורמוס ההרים
Lupinus pilosus

פרח בר חורפי ממשפחת הקטניות היחודי לארץ ישראל, בעל פריחה לבנה גבוהה. משמש גם כקושר חנקן לקרקע. שמש מלאה עד חצי צל,  השקיה בינונית (לרוב מסתדר בחורף עם מי הגשמים) מתאים לכל הארץ למעט המדבר. התפרחת מגיעה לגובה 60 ס"מ. מומלץ לקטום את הפריחה הראשונה על מנת לעודד התפצלות למספר פרחים.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page