top of page

אחירותם החורש
Spartium junceum

שיח בר ארץ ישראלי ממשפחת הקטניות. שיח בוגר יכול להגיע לגובה ורוחב של 2-3 מטרים. קושר חנקן בעל קצב צימוח בינוני-מהיר. פריחה צהובה וריחנית באביב. עמיד לגיר, קרה ושרב. מתאים לכל אזורי הארץ פרט לבקעה ולערבה. גיזום: לאחר הפריחה, כשליש מהצמח.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page