top of page

צחנן מבאיש
Anagyris foetida

שיח בר מקומי בעל פריחה צהובה בחורף ובאביב. בקיץ נכנס לשלכת ומצמיח עלים מחדש בסתיו. קושר חנקן ממשפחת הקטניות. מומלץ כצמחייה תומכת להשבחת הקרקע, משיכת מאביקים ונוי. משמש גם כצמח מרפא. עמיד לקרה, שרב וגיר. מתאים לכל חלקי הארץ למעט  המדבר. השקיה מועטה-בינונית. שמש מלאה עד חצי צל. שיח גדול אשר יכול להגיע לגובה ורוחב של שני מטרים.

4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
4%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_edit
bottom of page